Det verkar riskabelt att sätta sin tilltro till världens mäktigaste, med tanke på hur det går i Köpenhamn. Det enda raka är kanske att ta saken i egna händer. Enter: The Survivaball