I morse skrev Niklas Svensson på Politikerbloggen att två av Carl Bildts medarbetare är på semester i Burma för att vila upp sig efter EU-ordförandeskapet. Om det stämmer är det en praktskandal.

När jag ringde UD för att kontrollera uppgiften fick jag svaret att de aldrig lämnar ut uppgifter som de anställdas semestrar.

Burma är en av världens hårdaste militärdiktaturer och den demokratiska oppositionen under ledning av Aung San Suu Kyi har uppmanat turister att hålla sig borta för att inte stödja juntan. Man kan ha olika uppfattning om sanktioner som metod för påverkan. Man kan ha olika syn på vilka sanktioner som i så fall är lämpliga. Men om de rest till Burma på semenster tar Bildts medarbetare ställning på ett omedelbart och konkret sätt. När två personer i deras ställning reser dit, semester eller ej, måste det nästan uppfattas som ett stöd till juntan. Det skulle definitivt användas så i juntans propaganda om dess informationsministerium fick reda på att de befann sig i landet.