En skatt som knappast märks men som ger 100-miljarder dollar till klimatåtgärder och fattigdomsbekämpning. Är du för eller emot?

Rolig video, intressant idé. Läs mer på: The Robin Hood Tax