Vid första anblicken ser bilden ovan ut att komma från något sextiotalssammanhang. En tid då man fortfarande levde i förvillelsen om att utveckling var något linjärt. Att orsakerna till fattigdom var de samma överallt och genom historien. Att sättet för länder att ta sig ur fattigdom var att steg för steg försöka gå igenom den svenska 1900-talshistorien, bara ett halvt sekel senare. Innan man insåg att den globaliserade verklighet vi nu lever ser helt annorlunda ut än den gjorde för hundra år sedan.

Men den observante har redan noterat att årtalet 2011 står skrivet med sirlig skrift längst upp till höger.  Bilden är från i år. Den pryder framsidan till biståndsbolaget Swedfunds ”Finance for development 2010” och släpptes för en dryg vecka sedan, 4 april 2011.

Swedfund är ett statligt riskkapitalbolag som har som uppdrag att främja långsiktigt hållbar utveckling. Eftersom det är biståndspengar som används så är målen för verksamheten det samma som för biståndet i övrigt. Swedfund har de senaste fem åren fått kraftigt ökade anslag, allt mer bistånd kanaliseras genom bolaget. Kunde man då inte förvänta sig åtminstone en grundläggande kunskap i utvecklingsfrågor?

Hur har Swedfund lyckats missa de senaste 40 årens kunskapsutveckling? Har man missat hela globaliseringen? Klimatförändringar, internationell handel, patentlagstiftning, transnationella företag, tillgången till vatten, fördelningen ekonomiska resurser,  you name it. Verkligheten i Kenya 2011 är inte den samma som den var i Sverige 1906.

Det är Swedfund som är kvar i dåtiden.