You are currently browsing the tag archive for the ‘Swedfund’ tag.

Tanzanias behov av skatteintäkter är mycket stort. 65 miljoner skulle räcka till ett års skolgång för 175.000 elever.

I dag lanserar ActionAid rapporten ”Svenskt bistånd till Skatteparadis”, på DN debatt. Vi visar i rapporten hur svenska biståndspengar – kanaliserade via statliga riskkapitalbolaget Swedfund – har gått till att bygga upp ett företag som smiter med skatten. Tanzania, som skulle gynnas av biståndssatsningen, har hittills har förlorat 65 miljoner kronor i skatteintäkter på affären.

Den svenska regeringen satsar på att kanalisera allt mer bistånd via näringslivet. Motiveringen är att det ska skapa tillväxt, arbetstillfällen och skatteintäkter som hjälper länderna att ta sig ur fattigdom. Biståndsministern har gjort det till sin paradgren att öka ”den administrativa bördan” (som man kallar detsamma när man pratar småföretag, och då vill man minska den) för biståndsaktörerna och satt resultat i fokus.

Men när det gäller det bistånd som går via näringslivet så är kraven betydligt slappare. Swedfund följer till exempel inte upp om de företag man investerat i betalat skatt i landet där man är verksam. Det är fritt fram för Swedfund att investera i företag som har skatteparadis som en del av sin bolagsstruktur. Att Swedfund missförstått sitt uppdrag är uppenbart. Visst ska deras investeringar gå med vinst, men det är ett biståndorgan vi talar om här. Det ska inte ske på utvecklingsländernas bekostnad!

Regeringen har hittills gjort närapå ingenting för att få stopp på skatteflykten. För två år sedan införde man ett tillfälligt stopp för Swedfund att investera i fonder. Man aviserade också att en översyn av frågan skulle inledas (detta efter Riksrevisionens totalsågning av Swedfunds verksamhet) och sedan skulle åtgärder vidtas. Nu har det gått två år och ingenting har hänt.

Frågan om skatteflykt är naturligtvis större än bara de statliga biståndsinvesteringarna. Kapitalflykten från utvecklingsländer beräknas uppgå till summor som är flera gånger större än det samlade biståndet i världen. Skatteintäkter är en helt grundläggande förutsättning för att länder ska kunna bygga välfärd,  komma ur fattigdom och minska biståndsberoendet.

Den svenska regeringen förhåller sig alldeles för passivt i de internationella sammanhang där man försöker göra något åt kapitalflykten. Det finns mycket att göra och det är bara att sätta i gång.

Dagens arena skriver om rapporten här.

Vid första anblicken ser bilden ovan ut att komma från något sextiotalssammanhang. En tid då man fortfarande levde i förvillelsen om att utveckling var något linjärt. Att orsakerna till fattigdom var de samma överallt och genom historien. Att sättet för länder att ta sig ur fattigdom var att steg för steg försöka gå igenom den svenska 1900-talshistorien, bara ett halvt sekel senare. Innan man insåg att den globaliserade verklighet vi nu lever ser helt annorlunda ut än den gjorde för hundra år sedan.

Men den observante har redan noterat att årtalet 2011 står skrivet med sirlig skrift längst upp till höger.  Bilden är från i år. Den pryder framsidan till biståndsbolaget Swedfunds ”Finance for development 2010” och släpptes för en dryg vecka sedan, 4 april 2011.

Swedfund är ett statligt riskkapitalbolag som har som uppdrag att främja långsiktigt hållbar utveckling. Eftersom det är biståndspengar som används så är målen för verksamheten det samma som för biståndet i övrigt. Swedfund har de senaste fem åren fått kraftigt ökade anslag, allt mer bistånd kanaliseras genom bolaget. Kunde man då inte förvänta sig åtminstone en grundläggande kunskap i utvecklingsfrågor?

Hur har Swedfund lyckats missa de senaste 40 årens kunskapsutveckling? Har man missat hela globaliseringen? Klimatförändringar, internationell handel, patentlagstiftning, transnationella företag, tillgången till vatten, fördelningen ekonomiska resurser,  you name it. Verkligheten i Kenya 2011 är inte den samma som den var i Sverige 1906.

Det är Swedfund som är kvar i dåtiden.

Tidigare inlägg

Kommentarsregler

Världens blogg håller god ton. Det gäller så väl inlägg som kommentarer.
wordpress counter
MediaCreeper
wordpress counter