Tidningen Re:Public Service publicerar i dag resultatet av en opinionsundersökning om den svenska vapenexporten som de gjort i samarbete med Demoskop. Jag har ännu inte hunnit få tag på tidningen, men kommit över siffrorna:

  • 55% av svenska folket vill förbjuda vapenexport helt.
  • 37% vill tillåta export.
  • 81% vill förbjuda export till länder i krig.
  • 92% vill förbjuda export till länder som grovt kränker mänskliga rättigheter.

Enligt dagens lagstiftning så får man bara exportera vapen om det finns särskilda säkerhetspolitiska skäl för det, och aldrig till stater som befinner sig i väpnad konflikt eller som är på väg att hamna i en sådan och inte heller till stater där det förekommer grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna.  Lagstiftningen följer alltså medborgarnas vilja.

Men lagen följs inte.  Sverige är som jag tidigare skrivit om här världens åttonde största exportör av vapen. På plats sex av de länder vi exporterat krigsmateriel ligger Pakistan. Vi har långtgående samarbetsavtal med den hårda diktaturen Saudiarabien. Det är så uppenbart i strid med vår lagstiftning att det är helt absurt.

Det är få branscher som är så smutsiga som vapenhandeln, och den genomsyras av korruption.  På vilket annat område kan regeringspolitiken på ett så uppenbart gå helt emot lagstiftningen?

Det är makalöst.  Självklart måste lagstiftningen följas och håller den inte så måste den skrivas om. Vapenindustrin tar oss inte in i framtiden, den för oss bakåt.

Uppdatering 10 december:  Svenska Freds, Diakonia, Amnesty och Kristna Freds har en debattartikel i Sydsvenskan om undersökningen i dag. Anna Ek, Martin Smedjeback och Andreas Ribbefjord har bloggat om den.

Annons